MAN Resort – Điểm đến nghỉ dưỡng bậc nhất Quảng Bình. Resort – Restaurant – Hotel

Địa chỉ: Bãi biển Đá Nhảy, Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

Hotline: 0848.445.444 – 02323.86.4444 – 0916.12.4444

Facebook: https://www.facebook.com/manhotelquangbinh

Man hotel - khách sạn ở đá nhảy Quảng Bình